Skip to main content

Yasal Mevzuat

Kanun No

6331           

4857

 5510 

Kanun

İş sağlığı ve güvenliği kanunu

İş Kanunu

Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu

Yönetmelikler

 4703          

 6331/30,3146/12         

6331/30       

4703       

 4703       

7126/EK 9       

7126/EK 9       

6331/30

Asansör yönetmeliği

Asbest ile çalışmalarda sağlık Ve Güvenlik  önlemleri  Hakkında Yönetmelik

Balıkçı gemilerinde yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik

Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği

Basit basınçlı kaplar yönetmeliği

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik

Biyolojik etkenlere maruziyet risklerin önlenmesi hakkında yönetmelik