MEVZUAT

     KANUN NO        

             KANUN                         

.                                                                                  

.                                                                           

          6331           

         4857           

         5510           

İş sağlığı ve güvenliği kanunu

İş kanunu

Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu

.                                 

    .                                                                        

        YÖNETMELİKLER           

.                                                                  

          4703           

          6331/30,3146/12          

          6331/30        

          4703        

          4703        

          7126/EK 9        

          7126/EK 9        

          6331/30        

Asansör yönetmeliği

Asbest ile çalışmalarda sağlık Ve Güvenlik  önlemleri  Hakkında Yönetmelik

Balıkçı gemilerinde yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik

Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği

Basit basınçlı kaplar yönetmeliği

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik

Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik

Biyolojik etkenlere maruziyet risklerin önlenmesi hakkında yönetmelik