Skip to main content

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İSG Mevzuatına göre İşverenler yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

UYGUN OSGB olarak işyerinizin daha sağlıklı ve güvenli bir yapıya sahip olmasını sağlamak amacıyla işyerindeki kişisel maruziyerlere yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin ölçümü, testi ve değerlendirme hizmetlerini veriyoruz.

Ortam Ölçümleri

 1. Ortam Titreşim Ölçümü
 2. Termal Konfor Ölçümü
 3. Gürültü Ölçümü
 4. Toz Ölçümü
 5. Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü
 6. Aydınlatma Ölçümü
 7. Elektromanyetik Alan Ölçüm
 8. Silika Ölçümü
 9. Aeresol Ölçümü
 10. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
 11. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü
 12. Makine Gürültüsü Ölçümü
 13. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 1. Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü
  2. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
  3. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü Gürültü Ölçümü
  4. Kişisel Maruziyet El- Kol ve/veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
  5. Silika Ölçümü
  6. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü