Skip to main content

İş Yeri Tehlike Sınıfları. 

TEHLİKE SINIFINIZI ÖĞRENİN

Nace Kodu Nedir?

Nace kodu; İş yerlerinin faaliyet alanlarına göre tehlike sınıflarının belirlendiği kodlama sistemi ve listesidir.

İş yerleri Nace kodları çerçevesinde tehlike sınıflarına ayrılmış durumda. Bu kodlar 6 haneden oluşur.

ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) kodları; 3 farklı tehlike sınıfına ayırmıştır.

Nace Koduna göre Tehlike Sınıfı:

  • Çok tehlikeli,
  • Tehlikeli,
  • Az tehlikeli

olarak belirlenen tehlike sınıfları, uzman ve hekimlerden hangi tarihten itibaren hizmet alınması gerektiğini belirlediği gibi, bu iş güvenliği uzmanı ve hekimlerinin iş yerlerine hizmet vermesi gereken minimum süreleri de belirlemektedir.

Firmanın SGK sicil numarasının 2,3,4,5,6 ve 7. rakamları o firmanın Nace Kodunu oluşturur.

Örneğin; SGK sicil numarası 350120111xxxx xx olan bir firmanın Nace Kodu 501201 dir.