Skip to main content

ACİL DURUM PLANLARI

  • Acil Durum planları İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre, işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olaylardır.
  • Acil Durum Planları işyerinde acil durumlar karşısında uygulanması gerekli planların neler olduğunu ve bu planlamanın nasıl yapılacağını amaçlamaktadır.
  • Acil durum planlamaları firmalarda yaşanabilecek olası acil durumlara karşı işyerindeki bireyleri hazırlıklı tutmayı amaçlayan bir dizi planı, iş bölümünü ve tatbikatları içermektedir. Afet ve acil durum yönetiminin hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme gibi aşamalarının uygun olarak kurularak hazırlanmasıyla oluşan planlar, kontrol listeleri, formlar, talimatlar ve senaryolardan meydana gelen bir uygulamadır.